معنی و ترجمه کلمه well به فارسی well یعنی چه

well


)n.&vt.&vi(چشمه ،جوهردان ،دوات ،ببالا فوران کردن ،روامدن اب ومايع ،درسطح امدن وجارى شدن ، : )adj.& adv.(خوب ،تندرست ،سالم ،راحت ،بسيارخوب ،به چشم ،تماما،تمام وکمال ،بدون اشکال ،اوه ،خيلى خوب
عمران : چاه
زيست شناسى : چاه
علوم ن ظامى : در رهگيرى هوايى يعنى جنگ افزارهاى ياد شده خوب کار مى کنند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها