طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه علوفه به انگلیسی علوفه یعنی چه

علوفه

feed
feedstuff
fodder
forage
keeping
provender
stover

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها