طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرمول به انگلیسی فرمول یعنی چه

فرمول

formula
frame

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها