طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یاخته به انگلیسی یاخته یعنی چه

یاخته

biont
cell

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها