معنی و ترجمه کلمه cannon به فارسی cannon یعنی چه

cannon


لوله توپ ، )pl.cannon or cannons(توپ( معمولا بصورت اسم جمع)،استوانه ،لوله ،بتوپ بستن ،(در بيليارد )تصادم دو توپ
ورزش : ضربه به دو گوى ديگر بيليارد
علوم نظامى : لوله و متعلقات توپ توپخانه لوله دار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها