طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه environ به فارسی environ یعنی چه

environ


احاطه کردن ،دورزدن ،دورکسى يا چيزى را گرفتن ،محاصره کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها