معنی و ترجمه کلمه environmental lapse rate به فارسی environmental lapse rate یعنی چه

environmental lapse rate


علوم هوايى : ميزان افت پرگير


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها