معنی و ترجمه کلمه pale به فارسی pale یعنی چه

pale


کمرنگ ،رنگ رفته ،بى نور،رنگ پريده شدن ،رنگ رفتن ،در ميان نرده محصور کردن ،احاطه کردن ،ميله دار کردن ،نرده ،حصار دفاعى ،دفاع ،ناحيه محصور،قلمروحدود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها