معنی و ترجمه کلمه آئین احتراز از جنگ به انگلیسی آئین احتراز از جنگ یعنی چه

آئین احتراز از جنگ

pacificism
pacifism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها