معنی و ترجمه کلمه آدم بدبین به انگلیسی آدم بدبین یعنی چه

آدم بدبین

sceptic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها