معنی و ترجمه کلمه آدم خیالى به انگلیسی آدم خیالى یعنی چه

آدم خیالى

fantast

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها