معنی و ترجمه کلمه وابسته به انکار خدا به انگلیسی وابسته به انکار خدا یعنی چه

وابسته به انکار خدا

atheistic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها