معنی و ترجمه کلمه وعده گیرى به انگلیسی وعده گیرى یعنی چه

وعده گیرى

invitation


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها