معنی و ترجمه کلمه آلات موسیقى ضربى به انگلیسی آلات موسیقى ضربى یعنی چه

آلات موسیقى ضربى

percussion instrument

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها