معنی و ترجمه کلمه نیروى گرفتن به انگلیسی نیروى گرفتن یعنی چه

نیروى گرفتن

grip

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها