معنی و ترجمه کلمه خارج از بورس فروخته شده به انگلیسی خارج از بورس فروخته شده یعنی چه

خارج از بورس فروخته شده

over the counter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها