معنی و ترجمه کلمه چرخ دنده به انگلیسی چرخ دنده یعنی چه

چرخ دنده

cogwheel
gear
gear wheel
pinwheel
sprocket
wheelwork

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها