معنی و ترجمه کلمه زنجیر به انگلیسی زنجیر یعنی چه

زنجیر

bond
catena
catenae
chain
curb
fetter
hobble
link
linkwork
manacle
sling
tow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها