معنی و ترجمه کلمه سپور به انگلیسی سپور یعنی چه

سپور

dustman
scavenger
sweeper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها