معنی و ترجمه کلمه تداخل کردن به انگلیسی تداخل کردن یعنی چه

تداخل کردن

interfere


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها