معنی و ترجمه کلمه ته دوزى کردن به انگلیسی ته دوزى کردن یعنی چه

ته دوزى کردن

serge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها