معنی و ترجمه کلمه تاتوره به انگلیسی تاتوره یعنی چه

تاتوره

datura
stramonium
thornapple

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها