معنی و ترجمه کلمه شعاع به انگلیسی شعاع یعنی چه

شعاع

beam
radius
ray
sting ray

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها