معنی و ترجمه کلمه عطف به انگلیسی عطف یعنی چه

عطف

advertence
conjunction
reference

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها