معنی و ترجمه کلمه عفو به انگلیسی عفو یعنی چه

عفو

absolution
forgiveness
remission
remittal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها