معنی و ترجمه کلمه عمل یا به انگلیسی عمل یا یعنی چه

عمل یا

or operation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها