معنی و ترجمه کلمه عیب به انگلیسی عیب یعنی چه

عیب

blot
defect
defection
deformation
fault
flaw
gall
imperfection
mulct
taint
vice
vitiosity
weakness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها