معنی و ترجمه کلمه فرار به انگلیسی فرار یعنی چه

فرار

breakaway
defection
desertion
escape
escapement
evasive
flyaway
get away
getaway
guy
lam
light
loup
scape
subtile
volatile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها