معنی و ترجمه کلمه فرد گراى به انگلیسی فرد گراى یعنی چه

فرد گراى

individualist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها