معنی و ترجمه کلمه وابسته به آواز دسته جمعى به انگلیسی وابسته به آواز دسته جمعى یعنی چه

وابسته به آواز دسته جمعى

choral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها