معنی و ترجمه کلمه فرع به انگلیسی فرع یعنی چه

فرع

branch
corollary
offshoot
outgrwth
sub
subsumption

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها