معنی و ترجمه کلمه فرقه بودائیان طرفدار تفکر و عبادت و ریاضت به انگلیسی فرقه بودائیان طرفدار تفکر و عبادت و ریاضت یعنی چه

فرقه بودائیان طرفدار تفکر و عبادت و ریاضت

zen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها