معنی و ترجمه کلمه موکارى به انگلیسی موکارى یعنی چه

موکارى

viticulture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها