معنی و ترجمه کلمه فروشنده به انگلیسی فروشنده یعنی چه

فروشنده

dealer
monger
sales man
salesman
seller
vender
vendor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها