معنی و ترجمه کلمه فروشنده سیار به انگلیسی فروشنده سیار یعنی چه

فروشنده سیار

runner
sales man
traveling man
traveling salesman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها