معنی و ترجمه کلمه فروشنده دوره گرد به انگلیسی فروشنده دوره گرد یعنی چه

فروشنده دوره گرد

colporteur

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها