معنی و ترجمه کلمه فرگشتى به انگلیسی فرگشتى یعنی چه

فرگشتى

evolutionary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها