معنی و ترجمه کلمه فرگشتى به انگلیسی فرگشتى یعنی چه

فرگشتى

evolutionary


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها