معنی و ترجمه کلمه از خود بیخودى به انگلیسی از خود بیخودى یعنی چه

از خود بیخودى

rapture
ravishment
trance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها