معنی و ترجمه کلمه فعالیت مجدد به انگلیسی فعالیت مجدد یعنی چه

فعالیت مجدد

reactivation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها