معنی و ترجمه کلمه مستند به انگلیسی مستند یعنی چه

مستند

documentary

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها