معنی و ترجمه کلمه وابسته به خورشید به انگلیسی وابسته به خورشید یعنی چه

وابسته به خورشید

solar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها