معنی و ترجمه کلمه فقره به انگلیسی فقره یعنی چه

فقره

entry
episode
item
paragraph
pericope
piece
vertebra
vertebral
vertebrate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها