معنی و ترجمه کلمه ظرفیت خازنى به انگلیسی ظرفیت خازنى یعنی چه

ظرفیت خازنى

capacitance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها