معنی و ترجمه کلمه فقر اقتصادى به انگلیسی فقر اقتصادى یعنی چه

فقر اقتصادى

diseconomy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها