معنی و ترجمه کلمه فلز یا مس پرداخت نشده و ناخالص به انگلیسی فلز یا مس پرداخت نشده و ناخالص یعنی چه

فلز یا مس پرداخت نشده و ناخالص

matt
matte

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها