معنی و ترجمه کلمه فم المعدى به انگلیسی فم المعدى یعنی چه

فم المعدى

cardiac

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها