معنی و ترجمه کلمه intercourse به فارسی intercourse یعنی چه

intercourse


مقاربت ،اميزش ،مراوده ،معامله ،داد و ستد
روانشناسى : اميزش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها