معنی و ترجمه کلمه فن تدابیر جنگى به انگلیسی فن تدابیر جنگى یعنی چه

فن تدابیر جنگى

strategy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها