معنی و ترجمه کلمه centralization به فارسی centralization یعنی چه

centralization


مرکزيت يافتن ،تمرکز،استقرار درمرکز
قانون ـ فقه : تمرکز
روانشناسى : تمرکز
زيست شناسى : مرکزيت دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها