معنی و ترجمه کلمه cross refer به فارسی cross refer یعنی چه

cross refer


از يک قسمت کتاب به قسمت ديگر ان مراجعه کردن ،مراجعه متقابل کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها